Ergo-/krop-/tegne- og psykoterapi.


Her i BS-terapi.nu vil du opleve en blanding af flere metoder taget i brug alt efter hvilken problemstilling, du kommer med – og hvem du er som person.

Min erfaring er, at selve vores møde fra første kontakt lægger frøet til et frugtbart samarbejde – så derfor skal mødet bygge på respekt, ydmyghed og forståelse for, at du har levet dit liv bedst muligt i de vilkår, der har været og fået de erfaringer, det har medført. At vores møde bliver konstruktivt er mit faglig ansvar.

Terapi har det mål at kigge på sig selv. Tillade sig selv og vove at være åben og nysgerrig på hvordan denne personlighed har taget form; i samtaler suppeleret med kropslig opmærksomhed og tegneøvelser vil jeg hjælpe dig med at identificere og ændre de mønstre og vaner, der ligger bag dine symptomer og problemer i hverdagen.


Jeg er uddannet ergoterapeut med mange års erfaring i psykiatrien. Denne baggrund har givet mig faglig og erfaringsmæssig viden om vigtigheden af vores hverdags indhold og relationer; netop fordi dette fundament i tydelig grad påvirker vores trivsel – både positivt og negativt.

Så et forløb i BS-terapi.nu vil sætte fokus både på indholdet af din hverdags idag, dine opvækst betingelser i fortiden og dine relationer før og nu. Skabe bevidsthed om vaner og valg…

Og alt samarbejde starter med en gensidig aftale; da vi sammen skaber rammen for et fælles arbejdsrum, hvor dit mål og dine ønsker for terapien har første prioritet; vi er eksperter på hver vores område. Når samarbejdet starter på denne måde, ved jeg af erfaring, det vil støtte og berige os begge.

Så hvad end du kommer med, kan nogle delmål være:

  • At finde mod til at være nærværende – og redskaber til at holde det ud.
  • At forstå kroppens sprog – og have tålmodighed til at lytte til det.
  • At mærke din egen styrke og have tillid til at bruge den / f.eks. sætte grænser.
  • At se dig selv i et nyt lys – hvad end, du har med i bagagen.

Længden af et terapi forløb er altid individuelt. Der er forskel fra person til person og på vores udfordringer i livet; for nogle er et par sessioner med en psykoterapeut nok til at skabe den ønskede forandring; for andre kræver det et længere forløb at finde fodfæste og ‘skabe sig selv’ efter alvorlige svigt og traumer i barndommen.


Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at vores samarbejde bliver hjælpsomt for dig. Alternativt vil jeg kunne henvise til anden professionel.


Priser

Individuel terapi à 60 min 750,- kr

Familie samtale à 90 min 1200,- kr

Gruppe terapi ved min. 4 per. / session à 2,5 t 500,- kr

Supervision og oplæg – efter aftale .


Gratis forsamtale

Så du kan mærke om kemien passer. Samtale à 20 min.