Ergo-/krop-/tegne- og psykoterapi.


I BS-terapi vil du opleve en blanding af flere metoder taget i brug afhængig af hvem du er og hvilken problemstilling, du kommer med.

Min erfaring er, at vores første kontakt lægger frøet til et frugtbart samarbejde. Derfor vil du opleve ydmyghed, respekt og nysgerrighed fra min side, så jeg kan forstå dig bedst muligt – og på sigt spejle dig til øget bevidsthed omkring egen tanker, følelser og handlinger. At mødet forløber som overstående er mit ansvar – om du har lyst til at samarbejd er dit valg. Prøv evt. en gratis forsamtale for at afklare om kemien passer.

Terapi er tid til at se på sig selv, samtidig med at du mærker, hvad der sker indeni, når du gør det. Tillade dig selv at være åben og nysgerrig på, hvordan personligheden har taget form gennem tiden og de hændelser, du har været udsat for.

I samtaler suppeleret med kropslig opmærksomhed og tegneøvelser, vil jeg hjælpe dig med at identificere gamle mønstre, ændre dem, der forårsager symptomer eller problemer i hverdagen og skabe en ny udgave af dig – der stemmer overens med den du er idag.


Med en grund uddannelse som ergoterapeut og mange års erfaring i psykiatrien, kender jeg til vigtigheden af indholdet i vores hverdag. Hverdagens indhold og relationer kan være kilde til både trivsel og mistrivsel.

Et forløb i BS-terapi vil derfor sætte fokus både på indholdet af din hverdag nu og i din barndom, hvilke chokende hændelser, har du været udsat for og hvordan er de lagret, så du ikke har energi bundet i gamle hændelser.

Sammen laver vi en ramme for terapien og opstiller mål for hvad du gerne vil opnå:

  • Mere ro og glæde i hverdagen.
  • Mod til at være nærværende – og redskaber til at holde det ud.
  • Forståelse for kroppens sprog – og symptomer.
  • Bedre relationer privat og på arbejde.
  • Øget selvværd.
  • Bedre nattesøvn og hvile generelt.

Længden af et terapi forløb er altid individuelt. Der er forskel fra person til person og på vores udfordringer i livet; for nogle er et par sessioner nok til at skabe den ønskede forandring; for andre kræver det et længere forløb at finde fodfæste og ‘skabe sig selv’ efter alvorlige svigt og traumer i barndommen.


Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at vores samarbejde bliver hjælpsomt for dig. Alternativt vil jeg kunne henvise til anden.


Priser

Individuel terapi à 60 min 600,- kr

Terapi til studerende og sygemeldte 450,- kr

Video session 500,- kr.

Familie/par samtale à 90 min 1200,- kr

Supervision og oplæg – efter aftale .


Gratis forsamtale

Så du kan mærke om kemien passer. Samtale à 20 min.