Ergo-/krop-/tegne- og psykoterapi.


I BS-terapi vil du opleve en blanding af flere metoder taget i brug afhængig af hvem du er og hvilken problemstilling, du kommer med.

Min erfaring er, at vores første kontakt lægger frøet til et frugtbart samarbejde. Derfor vil du opleve ydmyghed, respekt og nysgerrighed fra min side, så jeg kan forstå dig bedst muligt – din situation, dine bekymringer, tanker, føleler og vilkår.

At vores møde forløber som overstående er mit ansvar.

Terapi er en mulighed for at blive klogere og mere bevidst om sig selv – komme fri af fortiden, hvordan den nu end har været for dig. Vi mærkes alle af vores opvækst og vilkår, men hvordan og hvor meget det påvirker os i dag, kan terapi give os værktøj til at regulere. Men personligheden formes af det vi bliver budt: Så hvad har du været udsat for ?

I samtaler suppeleret med kropslig opmærksomhed og tegneøvelser, vil jeg hjælpe dig med at identificere gamle mønstre, forstå dem og genkende dem, når de dukker uventet op som billeder, lyde, rystelser eller lammelse – senfølger har mange ansigter og kan i dan grad vanskeliggøre din hverdag.

Men der er mulighed for forandring.


Med en grund uddannelse som ergoterapeut og mange års erfaring i psykiatrien, kender jeg til vigtigheden af indholdet i vores hverdag. Hverdagens indhold og relationer kan være kilde til både trivsel og mistrivsel.

Et forløb i BS-terapi vil derfor sætte fokus både på indholdet af din hverdag nu og i din barndom, hvilke oplevelser / traumer har du været udsat for og hvordan er de lagret.

Sammen laver vi en ramme for terapien ud fra hvad du ønsker dig af forandring.

  • Mere ro og glæde i hverdagen.
  • Mod til at være nærværende – og redskaber til at holde det ud.
  • Forståelse for kroppens sprog – og symptomer.
  • Bedre relationer privat og på arbejde.
  • Øget selvværd.
  • Bedre nattesøvn og hvile generelt.

Længden af et terapi forløb er meget individuelt. Der er forskel fra person til person og på vores udfordringer i livet; for nogle er et par sessioner nok til at skabe den ønskede forandring; for andre kræver det et længere forløb at finde fodfæste og ‘skabe sig selv’ efter alvorlige svigt og traumer i barndommen.

OG der er mulighed for forandring.


Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at vores samarbejde bliver hjælpsomt for dig. Alternativt vil jeg kunne henvise til kompetent terapeut.


Priser

Individuel terapi à 60 min 750,- kr

Klippekort à 5 sessioner: 3500,- kr.

Terapi til studerende og sygemeldte 500,- kr

Familie/ forælder -ung samtale à 90 min 1200,- kr

Supervision og oplæg – efter aftale .


Gratis forsamtale

Så du kan mærke om kemien passer. Samtale à 20 min.