Metoder.


I BS-terapi vil du opleve jeg benytter mig af flere forskellige metoder og redskaber: angstdæmpende redskaber, kropslig opmærksomhed, tegneterapi og chok release.

I samtaler suppeleret med kropslig opmærksomhed og tegneøvelser, vil jeg hjælpe dig med at opdage gamle familiære mønstre; forstå deres funktion og genkende dem, når de dukker uventet eller bliver reaktiveret i mødet med mennesker; ved lyde, lugte eller andre sanser.

Hvordan kroppen reagerer, er faktisk meget hjælpsomt, når vi ønsker at komme fri at fastlåshed og gamle traumer. Det kræver mod, tid og tålmodighed at blive fortrolig med dens kropssignaler – men sproget tager du ikke fejl af, når du lytter til det; OG dette sprog vil dig kun det bedste.

Den kreative proces, som tegneterapien tilbyder er både en vej til indre fordybelse og undersøgelse af problemstillinger, men også en metode, der åbner for hvordan problemer kan gribes an; – dit ubevidste bidrager med vigtig viden og intuition. Muligheder åbner sig.

Min erfaring er, at vores første møde lægger frø til et samarbejde. Derfor vil du fra min side opleve ydmyghed, respekt og nysgerrighed fra min side, så jeg kan forstå dig bedst muligt – din situation, dine bekymringer, dine tanker, følelser og vilkår.


Min grund uddannelse som ergoterapeut gør, at jeg fortsat har indhold af hverdagen, som vigtigt tema i det terapeutiske arbejde. Hvordan hverdagens aktiviteter er tilrettelagt med plads til både krop, sind og relationer – både på job og i fritiden. Ubalancer i hverdagen kan være årsag til stor mistrivsel.

Hvorfor søger du terapeutisk hjælp ?

I første samtale taler vi om formålet og hvordan vi når derhen. Måske handler det allerførst om at slippe angst, uro og stress symptomer – herefter stile mod:

  • Mere ro og glæde i hverdagen.
  • Mod til at være nærværende – og redskaber til at holde det ud.
  • Forståelse for kroppens sprog – og symptomer.
  • Bedre relationer privat og på arbejde.
  • Øget selvværd.
  • Bedre nattesøvn og hvile generelt.

Længden af et terapi forløb er meget individuelt. Der er forskel fra person til person og på vores udfordringer i livet; nogle oplever et par sessioner er nok til at skabe den ønskede forandring; for andre kræver det et længere forløb at finde fodfæste i sit eget liv og ‘skabe sig selv’ efter alvorlige svigt og traumer i barndommen.


Lige meget hvor du står – er der mulighed for forandring.

Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at vores samarbejde bliver hjælpsomt for dig. Alternativt vil jeg kunne henvise til anden kompetent terapeut.


Priser :

Individuel terapi à 60 min 750,- kr

Klippekort à 5 sessioner: 3500,- kr.

Terapi til studerende og sygemeldte 550,- kr

Klippekort med rabat ordning / 5 sessioner 2500,- kr

Familie/ forælder -ung samtale à 90 min 1200,- kr

Supervision og oplæg – efter aftale .


Afklarende samtale

Du mærker om kemien passer og jeg finder ud af, om jeg kan hjælpe dig.

Ring/ sms for uforpligtigende samtale.