Personen bag terapeuten

Jeg hedder Birgitte Sørensen.

En lang faglig vej gennem det psykiatriske behandlings system, gav mig lyst og mod til at starte for mig selv; skabe et tilbud, hvor individet kunne komme i fokus. Hvor hver enkelt får den behandling, som passer til ham/ hende.

Når jeg møder dig og får kendskab til dine problemstillinger vil jeg sammensætte min terapi – så den møder og matcher dig bedst muligt.


Jeg har et håb og en mission om, at alle mennesker kan leve livet
ikke bag en diagnose eller begrænset af historien – men leve livet uden frygt
med tillid og glæde til dagen i dag.


I terapien er jeg ansvarlig for at skabe det rum, hvor du kan finde ro og tillid til at dele det, du kæmper med. Den forskel det gør ikke at være alene med sin historie – hvilket desværre ofte er tilfældet med historier om svigt og krænkelser – den forskel kan lindrer en smule og give dig et vidne til historien og én at dele smerten med. Én som stiller op og bliver der, hvad end historien rummer.

Terapien lærer os, hvordan vi alle besidder kloge og kreative evner til at skabe personlige strategier til at mestre det, der i situationen er så umuligt at rumme.

Jeg har gennem mit lange arbejde med terapi erfaret hvordan tegneterapi kan skabe et anderledes sprog for de oplevelser, der har sat aftryk i dig som et kropsligt erindringsspor; det kreative og det kropslige udtryk er tæt forbundet med vores ubevidst og taler derfor et mere autentisk sprog. Det forsøger vi i terapien at bliver bedre til at tyde og blive fortrolig med.

Her ligger en stor vidensbank at trække på – når det handler om at blive sig selv igen.

Jeg trækker på min viden fra psykiatrien, der gennem tiden har vist mig, at der ofte kommer mennesker ind med symptomer, der bliver ligestillet med tunge psykiatriske diagnoser – men hvor symptom billedet faktisk har rødder i svigt eller overgreb i barndommen.

Denne viden gav mig lyst til at tilegne mig færdigheder som tegneterapeut; som både kan bruges som en afdækkende metode og bruges som redskab til at få kontakt til sine inderst ressourcer, hvorfra en ny energi og vej kan tage form.

Min oplevelse af disse mange mennesker i psykiatrien fik mig til at søge mod Kvisten, hvor jeg gennem flere år har lavet frivillig terapi for mennesker udsat for overgreb. I dag er mit engagement i Kvisten afsluttet for at få plads i en ny forening, der stiller sig til rådighed for både terapi og vidensdeling omkring det at være ramt af senfølger efter overgreb. Check for yderligere information: CBTDK.dkTerapi er en vej til at styrke identitet, grænser og selvværd.


Professionel erfaring

  • 25 års erfaring som ergoterapeut i behandling, træning og samtaler i psykiatrisk regi.
  • 6 års erfaring som frivillig i Kvisten, en organisation der tilbyder samtale forløb til personer udsat for seksuelle overgreb og deres pårørende.
  • 4 års erfaring i arbejdet med anbragte unge på døgn institutionen i Randers.
  • Egen deltids praksis 10 år.