Individuel terapi – alene eller i gruppe.

At gå i terapi kan ikke ændre din fortid; men terapi kan skabe positive forandringer, der styrker identitet, selvværd og dine grænser.

Svære oplevelser, chok og vilkår, som bydes gennem vores opvækst, kan sætte dybe spor på flere plan og have indflydelse på hvordan vi lever eller overlever hverdagen. Når du ønsker at LEVE LIVET – kan terapi være et redskab på vejen.

Terapi giver dig mulighed for at løfte blikket højere end normalt, så udsynet bliver anderledes – nye vinkler giver nyt perspektiv og en anden forståelse for egne handlinger og reaktioner gennem tiden. Bevidsthed om at vi altid gør det bedste, vi kan i den givne situation.

Gamle tab, svigt og krænkelser med elementer af chok vil påvirke ethvert nervesystem – og måske senere i livet sættes prædikat på os med forskellige senfølge diagnoser: angst, depression, spiseforstyrrelse, PTSD eller personligheds forstyrrelse; der er desværre rigtig mange muligheder. Dette sker selvom, vi ved, at disse svære vilkår vil sætte tydelige spor i et barn eller ungs udviklings proces; et sårbart sind mærkes og formes – desværre i en sådan grad styret og formet af de ydre vilkår, at det kan være svært at vide, hvad man gerne selv vil – eller helt essentielt hvem er jeg ?

Denne tilstand af tvivl, usikkerhed og angst lægger et kæmpe pres på dit helbred; det er en kronisk stress tilstand, der mærkbart vil kunne påvirke dit sociale liv, din krop og din psyke med risiko for isolation, fysiske symptomer og somatiske /psykiatriske sygdomme.


Terapi kan ændre dit liv fra overlevelse af fortiden – til at leve i nu’et.

At blive bevidst om at fortid er fortid – kan berolig dit nervesystem, give lettelse – men lige nu også rigtig megen træthed, da kroppen har kæmpet længe for at overleve. Du kan lære sætte dig for at lære din krop og dine reaktioner at kende, blive fortrolig med kroppens signaler og betragte dem som en vejleder til gode valg. Kroppen vil dig det bedste – selvom du måske har for vane at forlade den, når smerten bliver for stor – ….

Kroppen er der stadig og venter kun på du kommer ‘hjem’. !


Terapi vil give dig:

  • mulighed for at opleve ro i kroppen
  • redskaber til at udholde svære følelser
  • øget tillid til dig selv og andre
  • mod til at være som er

Vejen hertil er går gennem nedenstående etaper:

  • at lære det sprog, din krop ’taler’ – og have tålmodighed til at lytte til det.
  • at være nærværende med de følelser, der er.
  • at turde mærke din styrke og have tillid til at bruge den / f.eks. sætte grænser.
  • at se dig selv i et nyt lys – hvad end, du har med i bagagen. 

At flytte sig ud af mørket kræver tillid og mod; at bevare ændringen kræver vilje og styrke.


Hvordan foregår det ?

I terapien starter arbejdet med at skabe en tryg base, at genfinde en erindring om at være tilstede i livet og være ok – fuldstændig som du er. Dette vil vække dit parasympatiske ( rolige/ afslappende) nervesystem; et billede, du altid vil kan vende tilbage til – sammen med mig og senere alene. Dette bliver et pejlemærke, der altid vil kunne vise dig ‘vejen hjem’ til et trygt sted i dig – ligemeget hvor du befinder dig.

Grundlæggende arbejder vi med at skille fortid fra nutid. Stærke og komplekse følelser får et udtryk, gradvist kan en ny bevidsthed om historien tage plads. En sammenhæng mellem gamle erindringer og kropslige reaktioner idag bliver mere bevidst. Hele tiden har vi opmærksomhed på kroppens signaler – og med øvelse bliver dette sprog mere velkendte, lettere at forstå og derved muligt at tage alvorligt.


Tillid – er en sårbar tilstand, som selvfølgelig er mærkbart påvirket, hvis du har været udsat for tab, svigt eller overgreb. Både tilliden til dig selv ( hvordan kunne jeg lade det ske ) og tilliden til omverden ( hvorfor lod de det ske ) vil være påvirket.

Derfor er måde vi mødes på rigtig vigtig. Det tager jeg ansvar for.

Foranding ER mulig.Gratis forsamtale

Så du kan mærke om kemien passer. Samtale à 30 min.


Ud af mørket
UD AF MØRKET – MED TERAPI, DER SKABER FORANDRING.