En nænsom metode – selv når du lever i ‘stormvejr’.

  • Når du vil skifte retning eller finde et roligt sted.
  • Når du vil leve – i stedet for at overleve.
  • Når du vil kunne se frem ad – i stedet for at genopleve historien.

Chok Release Metoden er en korttids terapi, der har fokus på at skabe balance i livet og rette opmærksomheden på livet lige NU – og her.

Når chok indtræder, har du i en given situation været uden chance for at handle anderledes – dvs. flygte eller kæmpe væk fra situationen. Kroppen går på autopilot – klogt og automatisk vælger den at lukke ned for at sikre din overlevelse på det fysiske plan.

I dyreriget har du sikkert set hvordan en jaget mus, kan ‘lægge sig død’ og pludselig løbe derfra, når katten er uopmærksom; dvs. truslen opleves overstået. En fantastisk – og neurologisk meget naturlig og veludviklet reaktion hos dyrene; de rejser sig efter en fastlåshed og ryster det hele af sig igen – helt konkret. Hos mennesker er hjernen blevet så kompleks og har fjernet sig mere og mere fra vores naturlige instinkt. Vi tænker mere over hvordan vi bliver set og vurderet og retter en stor energi udad ( væk fra os selv) i stedet for at mærke, erfare og handle ud fra det, kroppen og det tændte nervesystem egentlig har brug for i situationen. Derfor forbliver vi ofte i en fastlåshed og “frys” tilstand, der er med til at holde fast i chokket.


Forståelses rammen for at arbejde med chok på denne fysiske måde bygger på Peter Levines mangeårige studier og udvikling af SE metoden.


Med kombinationen af denne viden og Chok Release metoden specifikt har jeg gode resultater med at rumme og regulere stærke følelser, så du i stedet for at genopleve chok og fastlåshed – genfinder ro og balance i kroppen.


Chok Release metoden er udviklet af Nadia Ferhat.

Nadia har gennem flere år arbejdet med forløsning af chok via Chok Release Metoden, hendes viden og erfaring er brugt til at udvikle både metoden og et læringsakademi. Er du nysgerrig kan du læse mere her: Chok Release Metoden.


Hvilke oplevelser bliver til chok.

Alle oplevelser i hverdagen kan blive til et chok, når situationen overstiger den viden, erfaring og det handle potentiale, som personen er i besiddelse af. Der er stor forskel på hvad f.eks. et barn, en teenager eller en voksen har af handle potentiale, når situationen kræver en hurtig indgriben; når vores repertoire er udtømt, slår vores indre kropslige instinkt til og vi lammes, bliver fastlåst – og venter til situationen stopper.

Tiden mellem en afslappet og tryg tilstanden til pludselig at være ‘fanget’ i en uoverskuelig situation – er ultra kort: vi siger billedligt talt at ‘lynet slår ned fra en klar himmel’ . Det er derfor vi lammes : tiden går i stå, der bliver tomt, kulde spreder sig – og vi oplever os fuldstændig alene i verden.

Chokket er indtruffet.


ALLE de kropslige reaktioner er almindelige, naturlige reaktioner – faktisk en sund reaktion fra kroppens side; alle vitale dele af kroppen sikres bedst muligt og det, der kan tåle at blive ‘lukket ned’ f.eks. blodtilførsel til dine arme og ben lukkes ned; det er derfor kulden opstår.

Den kulde vil senere kunne genopleves i situationer, hvor du sanser små dele af det, der var repræsenteret i trussels situationen. Adgangen til disse kropslige reaktioner kan eksisterer i flere år og skabe en ‘genoplevelse’ / flash back, du måske allerede kender til.

Chok kan efter mange års fastlåshed være med til at begrænse din livs udfoldelse, vise sig som forskellige symptomer og resultere i sygdom.

OG forandring er mulig.


Chok Release metoden er en effektiv kort tidsterapi, når dine chok stammer fra enkelt stående hændelser. MEN har du været udsat for længerevarende svigt eller overgreb, vil terapien strække sig over et længere forløb. (se afsnittet Chok og traumer)

Mor og barn
Nærværende samvær – med selv og hinanden.