Corona tiden – får lige det første ord . Terapi både ved fremmøde og ‘skærmmøde’ beskrives herefter.

At gå i terapi kan ikke ændre din fortid, din nutid eller de vilkår, du lever under – med eller uden Corona ; men terapi kan skabe positive forandringer i dig, der styrker identitet, selvværd og grænser – så det bliver muligt at leve på trods af historie og omstændigheder.

I BS-terapi har du mulighed for terapi ved fremmøde i min klinik i Randers eller vælge online samtaler.

Samtaler over computer eller telefon gør det muligt at mindske den ensomhed, tristhed og frustration, der kan melde sig i vores sind, når vi tvinges til at isolere os. Men du behøver ikke at VÆRE alene, selvom du sidder alene; – med kontakt til et andet menneske kan perspektiv og stemning forandres.

COVID 19 kræver fysisk afstand. Og fysisk afstand – betyder mangel på den fysiske kontakt, der ellers påvirker os positivt. Hormonet Oxytocin påvirker vores følelse af lykke og velvære – men produceres og frigives udelukkende, når vi er i tæt og tryg kontakt til andre, hvor kys og kram naturligt deles. Men erindringen om denne kontakt er lagret i dig og vil påvirke dig, blot ved at høre stemmen…. 🙂

  • Så husk at bevare kontakten til dine nærmeste.
  • Ring eller skriv hvis I ikke kan mødes – vær kreativ. Det betyder så meget for jer begge.

Terapi generelt.


Terapi forandrer ikke din fortid; men terapi kan skabe positive forandringer i dig, der styrker identitet, selvværd og grænser – så det bliver muligt at leve på trods af historie og omstændigheder.

Svære oplevelser, som tab, svigt og overgreb gennem en opvækst, kan sætte dybe spor på flere plan og have indflydelse på hvordan, vi lever eller faktisk overlever i hverdagen. Når du ønsker at LEVE LIVET – i stedet for at overleve – kan terapi være et redskab på vejen.


I terapi er vores møde væsentligt for om jeg kan hjælpe dig til udvikling. Jeg er derfor ansvarlig for at skabe et rum af tryghed, respekt og nænsomhed, hvor du i et tempo, der passer dig kan mærke efter og erfare hvad, der opleves ok og ikke-ok. Det vil sige begynde at mærke egen grænser og genkende dem, som det de er : din personlige grænse.

Hvert skridt er en øvelse i at slippe fri af gamle mønstre og bindinger, der ubevidst har styret dig, dine tanker, følelser og handlinger gennem lang tid.  At se og forstå egen adfærd i lyset af historien, vil give mening og kan frigive mod og energi til det yderligere arbejde, hvor du kan skabe dig selv på ny – ud fra egne værdier.

Du vil i terapien blive bevidst om dine mestringsstrategier og deres funktion i fortiden. Selvom de kan opleves destruktive for liv og hverdag i dag, har netop de strategier på kreativ vis hjulpen dig til at overleve – under svære vilkår.


Terapien kan foregå via samtale, tegneøvelser og kropslig opmærksomhed; planlagt efter hvem du er, din personlighed, din problemstilling, dit temperament samt min viden og min intuition. Sammen arbejder vi os tættere på en forståelse af gamle mønstre og nuværende senfølger – så du på sigt kan leve livet med øget bevidsthed, nye strategier og stille opbygge tillid til dig selv og andre.


KOM UD AF MØRKET – med terapi, der skaber forandring.

Du vil opleve:

  • mulighed for ro i kroppen
  • evne til at udholde store følelser med nye redskaber.
  • øget tillid til dig selv og andre
  • mod til at være som er

Hvordan foregår det ?

Ved fysisk fremmøde sidder vi sammen i min klinik – overvejer du at starte et forløb vil jeg anbefale, at du kommer til en gratis forsamtale. Så har ud mødt mig og set de omgivelser jeg arbejder i – hvilket er med til at skabe bare en smule forudsigelighed.

Jeg har 2 kurvestole og en sofa, du vælger hvor du helst vil sidde – jeg har min faste plads. I rummet er der yderligere et skrive/tegne/ male bord med plads til alle slags udtryk.

Vores møde skal have lov at finde sted. Det betyder, at vi som det første giver kroppen opmærksomhed og prøver at slippe det tempo/ de tanker/ de krav, der var lige inden du trådte ind ad døren til mig. Vi “lander”… og laver en fælles start.

On-line vil dette også være starten. Vi sidder imidlertid i hver sit værelse; i måske hver sin by; men mobilen eller computeren er vores ‘fælles rum’, hvor vi mødes ansigt til ansigt. De øvelser, der skaber øget nærvær til dig selv og din krop, kan jeg guide dig til på afstand – og effekten er ligeså stor, som sad vi sammen.

Herudover er terapien identisk.


I terapien vil jeg tidligt finde og genskabe en tryg base fra dit liv. Tænk det som en parallel til flash back , der kan dukke op hvor som helst og når som helst, – nu får du i stedet et anker, der kan tage dig tilbage til en ‘jeg er ok- fuldstændig som jeg er’-følelse. En tanke om et minde, der har styrke til at vække dit parasympatiske ( rolige/ afslappende) nervesystem. Et minde / billede, du altid kan vende tilbage til og skabe. ro i dit nervesystem; dvs. ‘finde vejen hjem’ – lige meget hvor, du befinder dig.


  • Grundlæggende arbejder vi med at skille fortid fra nutid.
  • Regulere stærke og komplekse følelser.
  • Opdage sammenhæng mellem gamle erindringer og kropslige reaktioner i dag
  • Træne omsorg for dit eget indre barn, der gjorde sit bedste.

Barnet møder altid verden med tillid; det er nødvendigt, når man lander i en stor verden som et lille sårbart væsen. Dybt afhængige af de voksne omkring sig.

Et lille fleksibelt og formeligt menneske, der tilpasser sig hvad som helst for at overleve; det barn har brug for nænsomhed, at blive både set, hørt og respekteret med sine behov. Når det ikke sker og barnet i stedet udsættes for svigt og overgreb sætter det betydeligt spor i kroppen. Spor, der er som indre ar, usynlige for andre, vil kunne påvirke resten af livet med vidtgående begrænsninger.

Væsentligst er tabet af tillid til sig selv og andre, hvilket skaber stor ensomhedsfølelse.

Derfor er måden, vi mødes på rigtig vigtig. Det tager jeg ansvar for – og du skal vide:

Forandring ER mulig.Gratis forsamtale

Så du kan mærke om kemien passer. Samtale à 30 min.


Ud af mørket
UD AF MØRKET – MED TERAPI, DER SKABER FORANDRING.