Terapi kan skabe positive forandringer, der styrker identitet, selvværd og grænser – gøre det muligt at leve på trods af historien og de givne omstændigheder.

Og samtidig er det vigtigt at erkende, at terapi ikke kan ændre på hverken fortid, nutid eller de vilkår, historien eller nu’et byder os.

Men der er en vej…. ud af mørket.


Og sådan foregår det i BS-terapi…

Du har mulighed for terapi min klinik i Randers eller via online videosamtaler, hvor du kan sidde hjemme hos dig selv – i kendte / trygge omgivelser . Disse møder online har samme effekt, som at mødes live; en positiv mulighed – når vi enten har brug for isolation grundet Corona, har angst for den første kontakt eller geografisk er langt fra hinanden. Kontakt har vi altid brug for – så online kan være en god løsning.


Terapi kan med nærvær, opmærksomhed og viden skabe det rum, hvor du kan blive set, hørt; finde og sætte dine aftryk – med eget udtryk.

Terapi kan føles nærende og samtidig forkert, fordi tingene ikke er, som de plejer. Sindet har det bedst med genkendelighed; det skaber paradoksalt nok tryghed – selvom det genkendelige kan være både dysfunktionelt og destruktivt. Så sindet kæmper ofte mod forandring.

Derfor kræver forandring støtte, mod og tålmodighed.

Chok og traumer skal ikke ‘nedbrydes’ ; men ses, deles og favnes med kærlighed.


Med nærvær og fordybelse vil du finde ny forståelse og indsigt.

Jeg ser ofte hvordan egenomsorg og nænsomhed modner og skaber mulighed for forandring. En forandring, der langsomt men sikkert skaber tillid, ro, øget mod og glæde i – at være sig selv.

Terapi styrker identitet, selvværd og grænser.


Hvem gør hvad….

Jeg er ansvarlig for at skabe det rum af tryghed, respekt og nænsomhed, hvor du i dit tempo kan mærke og erfare hvad, der opleves ok og ikke-ok. Du får tid til at mærke egen grænser, genkende dem og udtrykke dem både verbalt, kropsligt og kreativt.

Kropslige øvelser her kræver ingen fysisk berøring.

Der er ikke brug for forberedelse – du kommer som du er.

De ‘dårlige dage’ der måtte kommer, hvor du måske tænker at melde afbud, – så hold fast, det var vel netop disse dårlige dage, der gjorde du valgte terapi – så kom endelig !

Sæt gerne tid af efterfølgende, hvor du kan ‘fordøje’ det, du har arbejdet med. Giv plads til kropslige reaktioner – og vid at følelser og reaktioner er midlertidige; men de kan trætte og give behov for hvile. Det er OK 🙂


Grundlæggende for terapien – hvor end vi mødes er:

  • rumme og regulere stærke følelser.
  • opdage sammenhæng mellem gamle erindringer og kropslige reaktioner i dag
  • adskille fortid fra nutiden på et både bevidst og sanseligt plan
  • træne omsorg for dig selv – og dit indre barn.

Hvor lang tid går man i terapi ?

Der er stor forskel på vores udfordringer i livet; og derfor også på længden af et terapeutisk forløb. Skal du genfinde dig selv og finde fodfæste i eget liv efter svigt og/eller overgreb i barndommen, er det ofte et længere forløb, der skal til for at rette op på års påvirkninger og prægning af personligheden med efterfølgende skyld og skam.

Har du været udsat for enkeltstående chok – som også begrænser ens hverdag – er terapien anderledes og kortvarig. Se yderligere under chok release afsnittet.Håndtering af personfølsomme oplysninger – GDPR.

For at leve op til de lovkrav, der i EU er beskrevet i Databeskyttelsesforordningen GDPR, vil du som klient i BS-terapi skulle afgive samtykke enten mundtligt eller skriftligt til, at jeg må registrere og opbevare personlige og helbredsmæssige. Herunder:

  • navn, alder, by
  • mobil nummer
  • mail adresse
  • viden om helbred, relationer og erhverv, som jeg får kendskab til under terapierne

Disse informationer vil blive opbevaret efter gældende lovgivning i aflåst og sikret arkivskab. Mine notater fra vores sessioner bruges udelukkende i arbejdsmæssig sammenhæng og deles ikke med andre – med mindre det er et ønske fra dig.

Jeg er som uddannet psykoterapeut medlem af Dansk Psykoterapeut forening og underlagt deres krav om kvalitets sikring.


Er du klar …. ?

20 minutters gratis afklarende samtale.

Vi bliver begge klogere. Du mærker om kemien passer, jeg finder ud, om jeg kan hjælpe dig eller henviser til en anden.