Der kan være mange årsager til at mistrives – resultatet er desværre ofte det samme, at den unges hverdag påvirkes i stor grad: af uro , koncentrations besvær, dårlig søvn, smerter og nedsat selvtillid, dårligt selvværd og venner, man ikke har overskud til at se.

Der er risiko for at skolen afsluttes i en følelse af håbløshed. Nogle unge begynder at tackle problemerne og smerterne på sin egen kreative måde – med misbrug eller selvskade. De oplever sig næsten altid meget alene i denne proces; og uden lyst og mod til at dele sin smerte – ofte for at skåne de voksne for lidelsen….. – men de har brug for nærvær og vide, de ikke er alene.


Når jeg laver terapi med unge er det for at støtte dem i at finde deres vej ud af mistrivsel – men i ligeså høj grad blive mere fortrolig med sine egne ideer, drømme og ønsker – uden at sammenligne sig med andre.

Anden vigtig udfordring er at finde sig selv og sine grænser – og blive fortrolig med at sætte dem.

At kunne adskille sig fra – uden at blive skilt fra og udstødt af den sammenhæng, man har brug for.