Hvad med min identitet ?

Adoption kan udfordre os på grænser, identitet og selvværd.

Lige meget om du er adopteret fra indland eller udland; har du oplevet et smertefuldt og betydningsfuldt tab af den første mor. Det menneske du var bundet til gennem hele svangerskabet – og måske endda flere år efter fødslen – forsvinder pludselig ud af ens liv. Uden forklaring, uden grund – uden sikkerhed.

En adoption ændrer vores liv markant og sætter spor i både adopteret og adoptant – og kan nogle gange slette spor…..

I modsatte ende af historien sidder en barnløs mor /far og ønsker sig et barn – en familie. Måske efter gentagne forsøg på graviditet med eller uden behandlings hjælp. Ønsket er intenst, rammen er klar, nervøsitet er til stede og forventningerne store, når adoption giver ny mulighed for at opfylde drømmen om en familie.

Og denne ny familie skal mødes og bygge deres familie op på baggrund af flere tab, der måske slet ikke er taget kærligt hånd om, blevet bevidste og derved bearbejdet – endnu.

Det er aldrig for sent at ‘slippe’ sin fortid.

Slippe i den forstand, at det aktiverede nervesystem får lov at slappe af og handle på det, der sker i nuet – ikke styret at fortidens svigt, tab og chokerende oplevelser.

Mange spørgsmål kan dukke op, når man er adopteret og ikke kender sit ophav. Hvem ligner jeg ? Hvorfra har jeg mine styrker, evner og interesser ? Er jeg arveligt belastet af sygdomme ? ….. Og selvfølgelig: Hvorfor ?

Det er helt normalt, at du som adopteret kan have disse spørgsmål; og at du kan have problemer med at stille dem til dine adoptiv forældre. Et stort hensyn at tage…..  Udfordringen er, at det umiddelbart synes at være dem, der kan svare på det meste. Også selvom svaret er “Det ved jeg ikke. Jeg ville ønske, jeg kunne svare dig, men jeg kan ikke.”

‘Øvelse gør mester’. Det at tale om sårbare sider af livet kan være en udfordring for alle og samtidig ved vi, at når vi sætter os ned med tillid til hinandens ærlighed og oprigtige kærlighed bliver mødet nyt og anderledes.

Når der er plads til at være den, vi reelt er med savn og længsler bliver vi hver især mere autentisk – og samtalen ren, dyb og helende.

Derfor har jeg både fokus på de tidlige tab og hverdagens udfordringer, når jeg skal hjælpe dig og/eller din familie til bedre samspil, hvor den sårbarhed, der hører med til enhver adoption, kan rummes og derved heales i samspil.

Selværd Grænser Identitet

Gratis forsamtale

Så vi begge kan vurdere om et samarbejde er muligt. Samtale à 30 min.


Mor og barn
Voksen med sit barn.